Informacje ogólne

Galaper Strong to pakiet handlowy składający ze środka Galaper 200 EC (fluroksypyr) oraz preparatu Galmet 20 SG, zawierającego nową na polskim rynku substancję czynną metsulfuron metylu. Galaper Strong zapewnia zwalczenie niespotykanie szerokiej palety chwastów. Obydwa produkty zapewniają także wysokie bezpieczeństwo i mogą być aplikowane w późniejszych fazach rozwojowych, zachowując wysoką skuteczność chwastobójczą.

Galaper Strong to optymalny wariant ochrony herbicydowej dla plantacji, na których problemem jest nie tylko przytulia czepna, ale także inne chwasty dwuliścienne, jak: chaber bławatek, rumianowate, maki, ostrożeń polny, samosiewy rzepaku, czy też coraz bardziej uciążliwe chwasty niższego szczebla: jasnoty, przetaczniki, fiołek, bodziszki. Stanowi też doskonałe uzupełnienie produktów służących do eliminacji miotły zbożowej. Dobrze radzi sobie z chwastami w zaawansowanych fazach rozwoju. Galaper Strong to także idealne rozwiązanie do wykonania zabiegów korekcyjnych – poprawek po zabiegach jesiennych. Co więcej, atutem pakietu Galaper Strong jest też niezwykle atrakcyjna cena, zwłaszcza w odniesieniu do jakości produktu.

DOSTĘPNE PAKIETY

Zobacz spot promujący pakiet herbicydowy Galaper Strong